Ad – Soyad:   Dahili:  
Müslüm TÜRKMEN Fakülte  Sekreteri   3458   mturkmen@harran.edu.tr
Ayşe ARSLAN Özel Kalem   3459   aysearslan@harran.edu.tr
Yaşar KAYA Tahakkuk İşleri   3525   yasarkaya@harran.edu.tr
Serap ANTEPLİ Personel İşleri   1808   serapantepli@harran.edu.tr
Nesrin KAYA Bölüm Sekreteri    1801   nkaya@harran.edu.tr
Müslüm BEDEN Bölüm Sekreteri   3528   mbeden@harran.edu.tr
Sedat ÇELİK Evrak Kayıt-Satınalma   1815   celiksedat@harran.edu.tr
Senem DEMİR Bölüm Sekreteri   1800   sdemir@harran.edu.tr
Adil YAŞAR Tekniker   1834   adilyasar@harran.edu.tr
Murat YILMAZ Teknisyen   1843   murat.y27@harran.edu.tr
Osman Sabri KAYGUSUZ Yardımcı Hizmetler   1822    
Kadir KARATAŞ Yardımcı Hizmetler   1822    
Remzi DEMİR Yardımcı Hizmetler   1822    
İbrahim EKİNCİ Yardımcı Hizmetler   1822