Unvan, Ad – Soyad: Bölüm: Telefon: E-Posta:
Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ Maliye  0414 318 3000/3459 esrasiverekli@harran.edu.tr
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK Kamu Yönetimi  0414 318 3000/3545 acelik@harran.edu.tr
Prof Dr. Ferit KÜÇÜK İşletme  0414 318 3000/3533 feritk@hotmail.com
Prof. Dr. Murat DEMİR Maliye  0414 318 3000/3457 muratdemir26@hotmail.com
Prof. Dr. Ramazan AKBULUT İşletme  0414 318 3000/3535 ramazanakbulut@yahoo.com
Doç. Dr. Nedim BAYUK İşletme  0414 318 3000/3456 nedimbayuk63@yahoo.com
Doç. Dr. Mithat Arman KARASU Kamu Yönetimi 0414 318 3000/3529 mithatkarasu@yahoo.com
Doç. Dr. Nihat GÜLTEKİN İşletme  0414 318 3000/3542 nigultekin@hotmail.com
Doç. Dr. Baran ARSLAN İşletme  0414 318 3000/1476 barslan@harran.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TAŞTEKİN Kamu Yönetimi 0414 318 3000/3536 abdullahtastekin@yahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi A. Vahap ULUÇ Kamu Yönetimi 0414 318 3000/1078 ulucvahap@yahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKIR İşletme  0414 318 3000/3532 acakir@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİOĞLU Kamu Yönetimi 0414 318 3000/1062 a.terzioglu@yahoo.com.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CEBECİ İktisat  0414 318 3000/3544 183171@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TÜRKAL Maliye  0414 318 3000/3543 hturkal@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut İNAN Maliye  0414 318 3000/1806 mahmutinan65@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜKKAYA Maliye  0414 318 3000/1081 mkkaya63@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk DEMİRKOL İşletme  0414 318 3000/3527 omerfarukd@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAN Kamu Yönetimi 0414 318 3000/1066 akayan@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR İktisat  0414 318 3000/1438 osetian100@yahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Aylin DOĞAN İktisat  0414 318 3000/1450 aylin_do@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Bülent KAYTANCI İktisat  0414 318 3000/1807 ubk70@yahoo.com 
Dr. Öğr. Üyesi Nihat KÜÇÜK İktisat  0414 318 3000/1477 nihatk@harran.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi Levent KAYA Ekonometri  0414 318 3000/1438 lekaya@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kasım KAYA İşletme  0414 318 3000/1477 kkaya1972@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Tahir ÖĞÜT İktisat  0414 318 3000/3537 tahirogut27@hotmail.com 
Dr. Öğr. Üyesi Hamza ERDOĞDU Ekonometri  0414 318 3000/1819 hamzaerdogdu@harran.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Müjde SAKAR İktisat  0414 318 3000/1837 zeynep.sakar@harran.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM Ekonometri  0414 318 3000/1079 zerifeyildirim@gmail.com 
Öğr. Gör. Kerim FIRATHAN İktisat  0414 318 3000/1827 firathan@harran.edu.tr 
Öğr. Gör. Mehmet TUNCAY İşletme  0414 318 3000/1810 mehmet.tuncay@gmail.com 
Arş. Gör. Çiğdem (YUVARLAKBAŞ) ÇADIRCI İktisat  0141 318 3000/1829 cigdemcadirci10@hotmail.com
Arş. Gör. Erkan NUR İşletme  0414 318 3000/1039 erkan.nur@harran.edu.tr
Arş. Gör. İbrahim Sezer BELLİLER Ekonometri  0414 318 3000/1833 sezerbelliler@harran.edu.tr
Arş. Gör. Ömer Faruk BİLBAY Kamu Yönetimi 0414 318 3000/1813 farukbilbay@harran.edu.tr
Arş. Gör. Ali Burak AKSUNGUR Kamu Yönetimi 0414 318 3000/1814 aliburakaksungur@harran.edu.tr 
Arş. Gör. Ebru BİLGİN Maliye  0414 318 3000/1812 ebrubilgin@harran.edu.tr 
Arş. Gör. İlknur Yeşim DİNÇEL İktisat  0414 318 3000/1830 dincelyesim@harran.edu.tr 
Arş. Gör. Emrah KIRATOĞLU Maliye  0414 318 3000/1034 emrahkiratoglu@harran.edu.tr 
Arş. Gör. Rümeysa ATICI İşletme  0414 318 3000/1811 rumeysaatici@harran.edu.tr 
Arş. Gör. İsa ÇELEN Maliye 0414 318 3000/1833 isacelen@harran.edu.tr