Ad – Soyad Bölüm Telefon E-Posta
  Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ Maliye Bölümü 0414 318 3531 esrasiverekli@harran.edu.tr  
  Prof. Dr. Abdullah ÇELİK Kamu Yönetimi  0414 318 3545 acelik@harran.edu.tr  
  Prof Dr. Ferit KÜÇÜK İşletme Bölümü 0414 318 3533 feritk@hotmail.com  
  Prof. Dr. Murat DEMİR Maliye Bölümü 0414 318 3457 muratdemir26@hotmail.com  
  Doç. Dr. Ramazan AKBULUT İşletme Bölümü 0414 318 3535 ramazanakbulut@yahoo.com  
  Doç. Dr. Nedim BAYUK İşletme Bölümü 0414 318 3456 nedimbayuk63@yahoo.com  
  Doç. Dr. Mithat Arman KARASU Kamu Yönetimi 0414 318 3529 mithatkarasu@yahoo.com  
           
           
  Doç. Dr. Nihat GÜLTEKİN İşletme 0414 318 3542 nigultekin@hotmail.com  
  Dr. Öğr. Üy. Abdullah TAŞTEKİN Kamu Yönetimi 0414 318 3536 abdullahtastekin@yahoo.com  
  Dr. Öğr. Üy.  A. Vahap ULUÇ Kamu Yönetimi 0414 318 3000/1078 ulucvahap@yahoo.com  
  Dr. Öğr. Üy.  Ahmet ÇAKIR İşletme Bölümü 0414 318 3000/3532 acakir@harran.edu.tr  
  Dr. Öğr. Üy.  Ahmet TERZİOĞLU Kamu Yönetimi 0414 318 3000/1062 a.terzioglu@yahoo.com.tr  
  Dr. Öğr. Üy. Ayşe CEBECİ İktisat Bölümü 0414 318 3544 183171@gmail.com  
  Dr. Öğr. Üy.Hasan TÜRKAL Maliye Bölümü 0414 318 3543 hturkal@harran.edu.tr  
  Dr. Öğr. Üy. Mahmut İNAN Maliye Bölümü 0414 318 3000/1806 mahmutinan65@hotmail.com  
  Dr. Öğr. Üy. Mehmet KÜÇÜKKAYA Maliye Bölümü 0414 318 3000/1081 mkkaya63@hotmail.com  
  Dr. Öğr. Üy. Ömer Faruk DEMİRKOL İşletme Bölümü 0414 318 3527 omerfarukd@hotmail.com  
  Dr. Öğr. Üy. Ahmet KAYAN Kamu Yönetimi 0414 318 3000/1066 akayan@harran.edu.tr  
  Dr. Öğr. Üy. Hatice AZTİMUR İktisat Bölümü 0414 318 3000/1438 osetian100@yahoo.com  
  Dr. Öğr. Üy. Aylin DOĞAN İktisat Bölümü 0414 318 3000/1450 aylin_do@hotmail.com  
  Dr. Öğr. Üy. Uğur Bülent KAYTANCI İktisat Bölümü 0414 318 3000/1807 ubk70@yahoo.com  
  Dr. Öğr. Üy. Baran ARSLAN İşletme Bölümü 0414 318 3000/1476 barslan@harran.edu.tr  
  Dr. Öğr. Üy. Nihat KÜÇÜK İktisat Bölümü 0414 318 3000/1477 nihatk@harran.edu.tr
  Dr. Öğr. Üy. Levent KAYA Ekonometri Bölümü 0414 318 3000/1438 lekaya@harran.edu.tr  
  Dr. Öğr. Üy. Kasım KAYA İşletme Bölümü 0414 318 3000/1477 kkaya1972@hotmail.com  
  Dr. Öğr. Üy. Tahir ÖĞÜT İktisat Bölümü 0414 318 3537 tahirogut27@hotmail.com  
  Dr. Öğr. Üy. Hamza ERDOĞDU Ekonometri Bölümü 0414 318 3000/1819 hamzaerdogdu@harran.edu.tr  
  Dr. Öğr. Üy. Zeynep Müjde SAKAR İktisat Bölümü 0414 318 3000/1837 zeynep.sakar@harran.edu.tr  
  Dr. Öğr. Üy. Zerife YILDIRIM Ekonometri Bölümü 0414 318 3000/1079 zerifeyildirim@gmail.com  
  Öğr. Gör. Kerim FIRATHAN İktisat Bölümü 0414 318 3000/1827 firathan@harran.edu.tr  
  Öğr. Gör. Mehmet TUNCAY  Muhasebe ve Finansman 0414 318 3000/1810 mehmet.tuncay@gmail.com
  Arş. Gör. Çiğdem (YUVARLAKBAŞ) ÇADIRCI İktisat Bölümü 0141 318 3000/1829 cigdemcadirci10@hotmail.com
  Arş. Gör. Erkan NUR İşletme Bölümü 0414 318 3000/1039 erkan.nur@harran.edu.tr
  Arş. Gör. İbrahim Sezer BELLİLER Ekonometri Bölümü 0414 318 3000/1833 sezerbelliler@harran.edu.tr
  Arş. Gör. Ali Burak AKSUNGUR Kamu Yönetimi 0414 318 3000/1814 aliburakaksungur@harran.edu.tr
  Arş. Gör. Ebru BİLGİN Maliye Bölümü 0414 318 3000/1812 ebrubilgin@harran.edu.tr
  Arş. Gör. İlknur Yeşim DİNÇER İktisat Bölümü 0414 318 3000/1830 dincelyesim@harran.edu.tr
  Arş. Gör. Emrah KIRATOĞLU Maliye Bölümü 0414 318 3000/1034 emrahkiratoglu@harran.edu.tr
  Arş. Gör. Rümeysa ATICI İşletme Bölümü 0414 318 3000/1811 rumeysaatici@harran.edu.tr
  Yök Bursiyeri Önder EKEN Maliye Bölümü 0414 318 3000/1841 onder.eken@hotmail.com
  Yök Bursiyeri Filiz ÖZBAY Maliye Bölümü 0414 318 3000/1840 filiz.ozbay21@gmail.com