No Unvan Ad Soyad Dahili No E-Posta Google Scholar
Hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim Linki
Web of Science
Researcher ID
EKONOMETRİ
1  Dr. Öğr.   Üyesi
 (Bölüm   Başkanı)
 Levent   KAYA 1803  lekaya@harran.edu.tr
2  Dr. Öğr.   Üyesi  Hamza  ERDOĞDU 1819  hamzaerdogdu@harran.edu.tr
3  Dr. Öğr.   Üyesi  Zerife  YILDIRIM 1804  zerifeyildirim@gmail.com
4  Öğr. Gör.   Dr.  Cahit  POLAT 1819  cahitpolat@harran.edu.tr
5 Arş. Gör. Dr.  Ahmet   DEMİRALP    ahmetdemiralp@harran.edu.tr
İKTİSAT
1  Doç. Dr.
 (Bölüm   Başkanı)
 Zeynep Müjde  SAKAR 1837  zeynep.sakar@harran.edu.tr
2  Doç. Dr.  Tahir  ÖĞÜT 3537  tahirogut27@gmail.com
3  Dr. Öğr.   Üyesi  Aylin  DOĞAN 1450  aylin_do@hotmail.com
4  Dr. Öğr.   Üyesi  Ayşe   CEBECİ   MANĞAL 3544  183171@gmail.com
5  Dr. Öğr.   Üyesi  Hatice  AZTİMUR 1825  osetian100@yahoo.com
6  Dr. Öğr.   Üyesi  Nihat  KÜÇÜK 3531  nihatk@harran.edu.tr
7  Dr. Öğr.   Üyesi  Uğur Bülent  KAYTANCI 1803  ubk70@yahoo.com
8  Öğr.Gör.  Kerim  FIRATHAN 1203  firathan@harran.edu.tr
9  Arş.Gör.   Dr.   İhsan  KURAN 1079  ihsankuran@gmail.com
10  Arş. Gör.  Çiğdem  ÇADIRCI 1846  cigdemcadirci10@hotmail.com
11  Arş. Gör.  İlknur Yeşim   DİNÇEL 1830  dincelyesim@harran.edu.tr
12  Arş. Gör.  Yasir  KÜÇÜKŞAHİN 1771  yasirkn@harran.edu.tr
İŞLETME
1  Prof. Dr.   (Bölüm   Başkanı)  Ferit   KÜÇÜK 3533  feritk@hotmail.com
2  Prof. Dr.  Mahmut   Nedim  BAYUK 1805  nedimbayuk63@yahoo.com
3  Prof. Dr.  Ramazan   AKBULUT 3535  ramazanakbulut@yahoo.com
4  Prof. Dr.  Nihat  GÜLTEKİN 3542  nigultekin@hotmail.com
5  Doç. Dr.  Baran  ARSLAN 1476  barslan@harran.edu.tr
6  Doç. Dr.  Ömer Faruk  DEMİRKOL 3527  odfemirkol@harran.edu.tr
7  Dr. Öğr.   Üyesi  Ahmet  ÇAKIR 3532  acakir@harran.edu.tr
8  Dr. Öğr.   Üyesi  Kasım  KAYA 1477  kkaya1972@hotmail.com
9  Dr. Öğr.   Üyesi  Mehmet  DOĞAR 2011  mdogar@harran.edu.tr
10  Öğr.Gör.  Mehmet  TUNÇAY 1810  mehmet.tuncay@gmail.com
11  Arş. Gör.  Ebru  TANRIKULU 1932  tanrkuluebru@harran.edu.tr
12  Arş. Gör.  Erkan  NUR 1039  erkan.nur@harran.edu.tr
KAMU YÖNETİMİ
1  Prof. Dr.   (Bölüm   Başkanı)  Abdullah  ÇELİK 3455  acelik@harran.edu.tr
2  Prof. Dr.  Mithat Arman  KARASU 3529  mithatkarasu@yahoo.com
3  Doç. Dr.  Abdullah  TAŞTEKİN 3536  atastekin@yahoo.com
4  Dr. Öğr.   Üyesi  A. Vahap  ULUÇ 1078  ulucvahap@yahoo.com
5  Dr. Öğr.   Üyesi  Ahmet  KAYAN 1066  akayan@harran.edu.tr
6  Dr. Öğr.   Üyesi  Ahmet   TERZİOĞLU 1062  aterzioglu@harran.edu.tr
7  Arş.Gör.   Dr.  Ömer Faruk  BİLBAY 1813  farukbilbay@harran.edu.tr
8  Arş.Gör.   Dr.  Yunus Can  POLAT 1836  yunus.c.polat@harran.edu.tr
9  Arş. Gör.  Ali Burak  AKSUNGUR 1814  aliburakaksungur@harran.edu.tr
10  Arş. Gör.  Fatmanur  AKSÖZ 2908  f.aksoz@harran.edu.tr
MALİYE
1  Doç. Dr.   (Bölüm   Başkanı)  Mahmut  İNAN 1806  mahmutinan65@hotmail.com
2  Prof. Dr.  Esra  SİVEREKLİ 3531  esrasiverekli@harran.edu.tr
3  Prof. Dr.  Murat  DEMİR 1817  muratdemir26@hotmail.com
4  Doç.Dr.  Hasan  TÜRKAL 3543  hturkal@harran.edu.tr
5  Dr. Öğr.   Üyesi  Emine  YÖNEY 2912  emineyoney@harran.edu.tr
6  Dr. Öğr.   Üyesi  Mehmet  KÜÇÜKKAYA 1081  mkkaya63@hotmail.com
7  Arş. Gör.  Emrah  KIRATOĞLU 1034  emrahkiratoglu@harran.edu.tr