No Unvan Ad Soyad Dahili No E-Posta Google Scholar
Hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim Linki
Web of Science
Researcher ID
EKONOMETRİ
1  Dr. Öğr.   Üyesi
 (Bölüm   Başkanı)
 Levent   KAYA 1803  lekaya@harran.edu.tr
3  Doç. Dr.  Zerife  YILDIRIM 1804  zerifeyildirim@harran.edu.tr
4 Arş. Gör. Dr.  Ahmet   DEMİRALP 2519  ahmetdemiralp@harran.edu.tr
5 Arş. Gör. İbrahim Sezer  BELLİLER 2026  sezerbelliler@harran.edu.tr
İKTİSAT
1  Doç. Dr.
 (Bölüm   Başkanı)
 Zeynep Müjde  SAKAR 1837  zeynep.sakar@harran.edu.tr
2  Doç. Dr.  Tahir  ÖĞÜT 3537  tahirogut@harran.edu.tr
3  Doç. Dr.   Ayşe CEBECİ MANĞAL 3544  acebeci@harran.edu.tr
4  Dr. Öğr.   Üyesi  Aylin  DOĞAN 1450  adogan@harran.edu.tr
5  Dr. Öğr.   Üyesi  Hatice  AZTİMUR 1825  haztimur@harran.edu.tr
6  Dr. Öğr.   Üyesi  Nihat  KÜÇÜK 3531  nihatk@harran.edu.tr
7  Dr. Öğr.   Üyesi  Uğur Bülent  KAYTANCI 1803  ubkayt@harran.edu.tr
8  Öğr.Gör.  Kerim  FIRATHAN 1203  firathan@harran.edu.tr
9  Arş.Gör.   Dr.   İhsan  KURAN 1079  ihsankuran@harran.edu.tr
10  Arş. Gör. Dr.  Çiğdem  ÇADIRCI 1846  cigdemcadirci@harran.edu.tr
11  Arş. Gör.  İlknur Yeşim   DİNÇEL 1830  dincelyesim@harran.edu.tr
12  Arş. Gör.  Yasir  KÜÇÜKŞAHİN 1771  yasirkn@harran.edu.tr
İŞLETME
1  Prof. Dr.   (Bölüm   Başkanı)  Ferit   KÜÇÜK 3533  feritk@harran.edu.tr
2  Prof. Dr.  Mahmut   Nedim  BAYUK 1805  mnbayuk@harran.edu.tr
3  Prof. Dr.  Ramazan   AKBULUT 3535  r.akbulut@harran.edu.tr
4  Prof. Dr.  Nihat  GÜLTEKİN 3542  nihat@harran.edu.tr
5  Doç. Dr.  Baran  ARSLAN 1476  barslan@harran.edu.tr
6  Doç. Dr.  Ömer Faruk  DEMİRKOL 3527  ofdemirkol@harran.edu.tr
7  Doç. Dr.   Kasım  KAYA 1477  kkaya@harran.edu.tr
8  Dr. Öğr.   Üyesi  Mehmet  DOĞAR 2011  mdogar@harran.edu.tr
9  Öğr.Gör.  Mehmet  TUNÇAY 1810  mtuncay@harran.edu.tr
110 Arş. Gör.  Ebru  TANRIKULU 1932  tanrkuluebru@harran.edu.tr
11  Arş. Gör.  Erkan  NUR 1039  erkan.nur@harran.edu.tr
12  Arş. Gör. Hami  VELİOĞLU 1840  hamiv@harran.edu.tr
KAMU YÖNETİMİ
1  Doç. Dr.    (Bölüm   Başkanı)  Ahmet  KAYAN 1066  akayan@harran.edu.tr
2  Prof. Dr.  Abdullah  ÇELİK 3455 acelik@harran.edu.tr
3  Prof. Dr.  Mithat Arman  KARASU 3529  makarasu@harran.edu.tr
4  Doç. Dr.  Abdullah  TAŞTEKİN 3536  atastekin@harran.edu.tr
5  Dr. Öğr.   Üyesi  A. Vahap  ULUÇ 1078  ulucvahap@harran.edu.tr
6  Dr. Öğr.   Üyesi  Ahmet   TERZİOĞLU 1062  aterzioglu@harran.edu.tr
7  Dr. Öğr.     Üyesi  Ömer Faruk  BİLBAY 2525  farukbilbay@harran.edu.tr
8  Dr. Öğr.     Üyesi  Yunus Can  POLAT 3543  yunus.c.polat@harran.edu.tr
9  Öğr. Gör.   Dr.  Gülnihal   TOPAY     TULUNAY 1828 gulnihaltopay@harran.edu.tr
10  Arş. Gör.  Ali Burak  AKSUNGUR 1814  aliburakaksungur@harran.edu.tr
11  Arş. Gör.  Fatmanur  AKSÖZ 1813  f.aksoz@harran.edu.tr
MALİYE
1  Doç. Dr.   (Bölüm   Başkanı)  Mahmut  İNAN 1806  minan@harran.edu.tr
2  Prof. Dr.  Murat  DEMİR 1817  mdemir@harran.edu.tr
3  Doç. Dr.  Hasan  TÜRKAL 3531  hturkal@harran.edu.tr
4  Dr. Öğr.   Üyesi  Emine  YÖNEY 2912  emineyoney@harran.edu.tr
5  Dr. Öğr.   Üyesi  Mehmet  KÜÇÜKKAYA 1081  mkkaya@harran.edu.tr
6  Arş. Gör.  Emrah  KIRATOĞLU 1034  emrahkiratoglu@harran.edu.tr
7  Arş. Gör.  Şeref Can  SERİN 1812  scserin@harran.edu.tr
8  Arş. Gör.  Ebru  BİLGİN 1833  ebrubilgin@harran.edu.tr
9 Arş. Gör.  İsa  ÇELEN 1811  isacelen@harran.edu.tr
10 Arş. Gör. Fuat TOPER 1841  fuattoper@harran.edu.tr        
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
1                  
2  Arş. Gör.  Abdülhalik  PINAR 1446  abdulhalik.pinar@harran.edu.tr
 


 
 
       


MEZUN PORTALI

Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimizin mezuniyet işlemlerini hızlandırmak, iş bulmalarını kolaylaştırmak ve iletişimde kalmak için Mezun Portalına kayıtlarını bekliyoruz. 

Mezun Portalı İçin Tıklayınız...