KALİTE KOMİSYONU   
Unvan, Ad- Soyad: Bölüm: Görevi:
Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM Ekonometri Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKIR İşletme Üye
Fakülte Sekreteri Müslüm TÜRKMEN - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Aylin DOĞAN İktisat Bölüm Temsilcisi
Doç.Dr. Abdullah TAŞTEKİN Kamu Yönetimi Bölüm Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜKKAYA Maliye  Bölüm Temsilcisi