Birim:  Telefon:        
Telefon Santrali 0 414 318 3000        
Faks 0 414 318 3534 Dahili:      
Dekanlık Özel Kalem 0 414 318 3000 3459      
Fakülte Sekreteri 0 414 318 3000 3458      
İktisat Bölüm Sekreterliği 0 414 318 3000 3528      
İşletme Bölüm Sekreterliği 0 414 318 3000 1801      
Kamu Yönetimi Bölüm Sekreterliği 0 414 318 3000 1801      
Maliye Bölüm Sekreterliği 0 414 318 3000 3528      
Öğrenci İşleri 0 414 318 3000 3522      
Adres: Harran Üniversitesi İ.İ.B.F Mardin Yolu 22 Km. Osmanbey Kampüsü 63100 Şanlıurfa/ TÜRKİYE