PDF
Harran Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Harran Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (05.09.2019 tarihli)
Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği   
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği