PDF
Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Uygulanacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar 
Bağıl Değerlendirme Yönergesi
Bağıl Değerlendirme Yönergesi (11.09.2019 tarihli)
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Çift Anadal/Yandal Yönergesi
Diploma Yönergesi
Fahri Akademik Unvan ve Hizmet Ödüllerinin Verilmesine İlişkin Yönerge (29.01.2020 tarihli)
İç Denetim Yönergesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönergesi
Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi
Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Yönergesi
Lisans Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon Yönergesi
Mazeret Sınavı Yönergesi (23.10.2019 tarihli)
Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Yönergesi
Muafiyet ve İntibak Yönergesi (19.09.2019 tarihli)
Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi (14.06.2021 tarihli)
Öğrenci Danışmanlık Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge
Önlisans ve Lisans Düz. Programlar Arasında Yatay Geçiş E. İlişkin Yönerge (04.12.2019 tarihli)
Özel Öğrenci Yönergesi (04.12.2019 tarihli)
Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Programı Yönergesi (18.05.2021 tarihli)
Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Programı Yönergesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönerge
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi