Misyon
 
Fakültemiz misyonu; dünya standartlarında nitelikli lisans ve lisansüstü eğitim vermek, analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahip ve toplumsal duyarlılığı üst düzeyde olan yenilikçi, çalışma hayatının gereklerini yerine getirebilecek donanım ve birikime sahip bireyler yetiştirebilmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde dışsallıklara sahip araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi paylaşmaktır.      

Vizyon

Fakültemiz vizyonu; öncelikle Üniversitemiz olmak üzere bölge ve ulusal düzeyli diğer üniversiteler tarafından ilgi ve dikkatle izlenen, Fakülteler içerisinde ulusal düzeyde tanınan ve emsal teşkil eden,  kabul gören ve tercih edilen ilk beş Fakülte arasına girebilmek, bölgenin gelişimine yön vererek öğretim elemanları, mezunları ve öğrencileri ile önemli bir dinamik olarak bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyici olmaktır.
 
      MEZUN PORTALI

Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimizin mezuniyet işlemlerini hızlandırmak, iş bulmalarını kolaylaştırmak ve iletişimde kalmak için Mezun Portalına kayıtlarını bekliyoruz. 

Mezun Portalı İçin Tıklayınız...