Fakültemizin kuruluşu Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28.06.1995 tarih ve 16923 sayılı yazısı üzerine 2809 Sayılı kanunun Ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 04.07.1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri açılmış olup İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve İktisat (Bölgesel Kalkınma) bölümleri lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Ekonometri  ise sadece lisans düzeyinde eğitim vermektedir
1996 yılında öğrenci alımına başlayan fakültemiz ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. 2005  yılına kadar sadece İktisat Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken, 2005 yılında İktisat Bölümüne ilave olarak İşletme ve Maliye bölümleri de öğrenci almaya başlamıştır. 2008 yılında İşletme ve Maliye Bölümlerimizin ikinci öğretim programları da açılmış ve 2009 yılında İşletme ve Maliye Bölümlerinin örgün öğretim programları ilk mezunlarını vermiştir. Bu bölümlerin ikinci öğretim programları ise ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. İkinci öğretim programlarına 2010 yılında İktisat Bölümü eklenmiş, aynı yıl Kamu Yönetimi Bölümü de aktif hale gelerek öğrenci almaya başlamıştır. Bu yıldan sonra ise Kamu Yönetimi Bölümü ikinci öğretim programına da öğrenci alımı gerçekleşmiştir. Bugün itibariyle Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümleri örgün/ikinci öğretim programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmektedir.
Fakültemizde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrenci sayısı 1502’dir. (1455 örgün, 47 ikinci öğretim,820 erkek,682 kız,87 ise yabancı uyruklu öğrencidir.), 2016-2017 eğitim-öğretim yılında mezun öğrenci sayısı 520 (269 kız, 251 erkek)'dir.  2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezun öğrenci sayısı 523’tür.2018-2019 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenci sayısı 365 (207 kız,158 erkek)dir.  2019-2020 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenci sayısı 298 (195 kız,103 erkek)dir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenci sayısı 281 (170 kız,111 erkek)dir.2021-2022 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenci sayısı 243 (120 kız,123 erkek)dir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenci sayısı 211 (125 kız,86 erkek)dir. Fakültemizin kuruluşundan bu yana mezun olan öğrenci sayısı ise 5308 (2788 kız, 2520 erkek)'dir.

Fakültemizde mevcut akademik personel sayısı 8 Profesör,  13 Doçent , 9 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi ve 14 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 47’dir.
Fakültemizde 84 kişi kapasiteli 6 adet derslik,87 kişi kapasiteli 12 adet derslik. 100 kişi kapasiteli 4 adet derslik olmak üzere toplam 22 derslik, 120 kişi kapasiteli 2 anfi, 4 toplantı salonu,500 kişi kapasiteli 1 konferans salonu ve 1 bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.       
 
     

 
SAYILARLA FAKÜLTEMİZ
Öğretim Elemanı Sayısı:  47  
İdari Personel Sayısı:  6  
Aktif Öğrenci Sayısı:  1730  
Lisans  1502  
Yüksek Lisans  192  (Tezli: 76)
 (Tezsiz: 116)
Doktora:  36  
 
           BÖLÜMLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZ
Program/Bölüm Kamu Yönetimi İktisat İşletme Maliye
Tezli Y. Lisans 21 8
(Bölgesel Kal:5,iktisat:3)
30 17
Tezsiz Y. Lisans 61 52 3
Doktora 12  - 11 13
 
           BÖLÜMLERE GÖRE YABANCI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZ
Program/Bölüm Kamu Yönetimi İktisat İşletme Maliye
Tezli Y. Lisans 2 - - 2
Tezsiz Y. Lisans -  - - -
Doktora -  - 1 -
 
      MEZUN PORTALI

Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimizin mezuniyet işlemlerini hızlandırmak, iş bulmalarını kolaylaştırmak ve iletişimde kalmak için Mezun Portalına kayıtlarını bekliyoruz. 

Mezun Portalı İçin Tıklayınız...