Fakültemizin kuruluşu Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28.06.1995 tarih ve 16923 sayılı yazısı üzerine 2809 Sayılı kanunun Ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 04.07.1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler ve Ekonometri bölümleri açılmış olup İşletme, İktisat ve Maliye bölümleri lisans ve yüksek lisans düzeyinde, Kamu Yönetimi bölümü ise sadece lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

    1996 yılında öğrenci alımına başlayan fakültemiz ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. 2005 yılına kadar sadece İktisat Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken, 2005 yılında İktisat Bölümüne ilave olarak İşletme ve Maliye bölümleri de öğrenci almaya başlamıştır. 2008 yılında İşletme ve Maliye Bölümlerimizin İkinci Öğretim Programları da açılmış ve 2009 yılında İşletme ve Maliye Örgün Bölümleri ilk mezunlarını vermiştir. Bu bölümlerin ikinci öğretim programları ise ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. İkinci öğretim programlarına 2010 yılında İktisat Bölümü eklenmiş, aynı yıl Kamu Yönetimi Bölümü de aktif hale gelerek öğrenci almaya başlamıştır. Bu yıldan sonra ise Kamu Yönetimi Bölümü ikinci öğretim programına da öğrenci alımı gerçekleşmiştir. Bugün itibariyle İktisat, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde örgün ve ikinci öğretimde eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülürken, Bölüm Başkanlıkları bulunan Uluslararası İlişkiler ve Ekonometri Bölümlerine de öğretim üyesi eksiklikleri başta olmak üzere ilgili eksikliklerin tamamlanması suretiyle kısa sürede öğrenci alımı düşünülmektedir.

     Fakültemizde eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı 2223 (1092 kız, 1031 erkek; 1485 örgün, 738 ikinci öğretim), 2015-2016 eğitim-öğretim yılında mezun öğrenci sayısı 571’dur. (292 kız, 279 erkek) Fakültemizin kuruluşundan bu yana mezun olan öğrenci sayısı ise 2747’dir. (1315 kız, 1432 erkek)
 
       Fakültemizde mevcut akademik personel sayısı 4 Profesör, 9 Doçent, 19 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman ve 11 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 45’dir. Fakültemizde 12 derslik, 2 bilgisayar laboratuarı mevcuttur.
 

2016 ÖSYS GİRİŞ PUAN TÜRLERİ VE TABAN-TAVAN PUANLARI
Program Kodu Bölüm Puan Türü Min Puan(Taban) Maks. Puan(Tavan)
105010085                 İktisat TM-1 243,02804 276,02517
         
105010094 İşletme TM-1 241,92826 389,87585
         
105010358 Kamu Yönetimi TM-2 294,80112 366,33626
         
105010101 Maliye TM-1 269,54023 354,31443