Fakültemizin kuruluşu Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28.06.1995 tarih ve 16923 sayılı yazısı üzerine 2809 Sayılı kanunun Ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 04.07.1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri açılmış olup İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve İktisat (Bölgesel Kalkınma) bölümleri lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Ekonometri  ise sadece lisans düzeyinde eğitim vermektedir
1996 yılında öğrenci alımına başlayan fakültemiz ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. 2005  yılına kadar sadece İktisat Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken, 2005 yılında İktisat Bölümüne ilave olarak İşletme ve Maliye bölümleri de öğrenci almaya başlamıştır. 2008 yılında İşletme ve Maliye Bölümlerimizin ikinci öğretim programları da açılmış ve 2009 yılında İşletme ve Maliye Bölümlerinin örgün öğretim programları ilk mezunlarını vermiştir. Bu bölümlerin ikinci öğretim programları ise ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. İkinci öğretim programlarına 2010 yılında İktisat Bölümü eklenmiş, aynı yıl Kamu Yönetimi Bölümü de aktif hale gelerek öğrenci almaya başlamıştır. Bu yıldan sonra ise Kamu Yönetimi Bölümü ikinci öğretim programına da öğrenci alımı gerçekleşmiştir. Bugün itibariyle Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümleri örgün/ikinci öğretim programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmektedir.
Fakültemizde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrenci sayısı 1788’dir. (1562 örgün, 226 ikinci öğretim,869 erkek,919 kız,85 ise yabancı öğrencidir.), 2016-2017 eğitim-öğretim yılında mezun öğrenci sayısı 520 (269 kız, 251 erkek)'dir.  2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezun öğrenci sayısı 523’tür.2018-2019 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenci sayısı 365’dir.(207 kız,158 erkek) 2019-2020 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenci sayısı 298’dir.(195 kız,103 erkek) Fakültemizin kuruluşundan bu yana mezun olan öğrenci sayısı ise 4573 (2373 kız, 2200 erkek)'dır.
Fakültemizde mevcut akademik personel sayısı 8 Profesör,  8 Doçent , 15 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi ve 14 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 48’dir.
Fakültemizde 84 kişi kapasiteli 6 adet derslik,87 kişi kapasiteli 12 adet derslik. 100 kişi kapasiteli 4 adet derslik olmak üzere toplam 22 derslik, 120 kişi kapasiteli 2 anfi, 4 toplantı salonu,500 kişi kapasiteli 1 konferans salonu ve 1 bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.       
 
     

 

2020 ÖSYS GİRİŞ PUAN TÜRLERİ VE TABAN-TAVAN PUANLARI
Program Kodu Bölüm Puan Türü Min Puan(Taban) Maks. Puan(Tavan)
105090098 Ekonometri*2018 EA 224,94759 234,24026
105010085 İktisat EA 222,27221 295,28670
105010094 İşletme EA 222,53970 277,21025
105010358 Kamu Yönetimi EA 227,90407 311,48041
105030132 Kamu Yönetimi (İ.Ö)*2018 EA 207,11637 263,01590
105010101 Maliye EA 225,76693 325,09520
105030098 Maliye (İ.Ö)*2018 EA 202,08705 246,15492
 
2015, 2016, 2017 YILLLARINDA EN KÜÇÜK PUANLA YERLEŞEN ADAYIN BAŞARI SIRASI
Program Kodu Bölüm Puan Türü 2017 2016 2015
105090098 Ekonometri EA - - -
105010085 İktisat EA 439.000 473.000 367.000
105010094 İşletme EA 443.000 479.000 385.000
105010358 Kamu Yönetimi EA 343.000 305.000 254.000
105030132 Kamu Yönetimi (İ.Ö) EA - - -
105010101 Maliye EA 336.000 343.000 249.000
105030098 Maliye (İ.Ö) EA - - -
 
SAYILARLA FAKÜLTEMİZ
Öğretim Elemanı Sayısı:  48  
İdari Personel Sayısı:  11  
Aktif Öğrenci Sayısı:  2001  
Lisans  1797  
Yüksek Lisans  175  (Tezli: 89)
 (Tezsiz: 86)
Doktora:  29  
 
           BÖLÜMLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZ
Program/Bölüm Kamu Yönetimi İktisat İşletme Maliye
Tezli Y. Lisans 24 5
(Bölgesel Kal.)
36 24
Tezsiz Y. Lisans 41 40 5
Doktora 8  - 7 14
 
           BÖLÜMLERE GÖRE YABANCI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZ
Program/Bölüm Kamu Yönetimi İktisat İşletme Maliye
Tezli Y. Lisans 6 - 12 4
Tezsiz Y. Lisans -  - - -
Doktora -  - 1 -