2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde Fakültemizde yürütülecek olan derslere ilişkin izlenceler yayınlanmıştır. Derslerin yürütülmesinde izlenecek yöntem (uzaktan eğitim/yüz yüze eğitim) izlencelerde bulunan "Haftalık Ders Konuları" kısmında yer almaktadır. 
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2020-2021 Güz Dönemi Ders İzlenceleri PDF RAR
Ekonometri (Örgün Öğretim)
İktisat (Örgün Öğretim)
İktisat (İkinci Öğretim)
İşletme (Örgün Öğretim)
İşletme (İkinci Öğretim)
Kamu Yönetimi (Örgün Öğretim)
Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim)
Maliye (Örgün Öğretim)
Maliye (İkinci Öğretim)