DEKANIN MESAJI
Harran Üniversitesi vizyonu çerçevesinde bilimin ışığında ilerleyen ve yüksek öğretimde lider bir pozisyonda dünya üniversiteleri arasında yer almayı amaçlamış olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Harran Üniversitesi’nin eğitim arenasındaki en önemli aktörlerinden birisini oluşturmaktadır. Bu bağlamda; öğrencilerini dünya standartlarında gündemi takip eden bir program içeriği ile yetiştirmeyi hedefleyen biz, yarınların ekonomist, bürokrat ve iş dünyası çalışanlarını başarı ve azimle yetiştirmeye ve öncelikle bölge işgücü piyasasına kazandırmaya çabalamaktayız.

Öğrenci değişim programlarımız, öğrenci kulüplerimiz ve öğrencilerimizi vizyon sahibi bireyler olarak yetiştirme odaklı etkinliklerimiz ile çağımızın küresel gerekliliklerine uyum sağlayabilmenin çabası içerisinde; “küresel düşünerek yerel hareket etmeye” çalışan bir Fakülte olmanın mutluluğunu duymaktayız. Böylece, bir yandan Küresel düzenin başarılı ve özverili bir parçası olabilirken, diğer taraftan yerelde İktisat, İşletme, Kamu Maliyesi ve Maliye alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyde verdiğimiz mezunlarımız ile, katma değer yaratabiliyor olmanın ayrıcalığını yaşamaktayız.          

“Bugünün başarılı öğrencileri yarının nitelikli mezunları” anlayışı ile çıktığımız bu yolda hızlı adımlarla ilerlerken; eğitim-öğretim faaliyetlerinde başarılı ve günceli takip edebilen, sosyo-kültürel faaliyetlerde de sosyal bireyler yetiştirme yolunda kurumsal kimliğini başarıyla taşıyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Öğrenci Odaklı” politikaları ile Harran Üniversitesi bünyesinde toplum kazanımlı bireyler yetiştirmeye devam edecektir. Yeni fiziksel olanakları ve açılması planlanan yeni bölüm ve araştırma merkezleri, “Nitelikli eğitim-kazanımlı sosyal etkinlikler” orijinli Fakültemizi; birçok birimden pozitif olarak farklı kılacaktır. Bu atmosfer içerisinde öğrencilerimizin ve Fakültemizin başarı tablolarını gurur ve mutlulukla izlemekteyiz.

Güneydoğu’nun Gözbebeği olan Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde  “Doğru Yer ve Doğru Tercihte” öğrencilerimizle varız, ve onların varlığı ve başarılarıyla var olmaya devam edeceğiz….
 

Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ
Dekan V.