Üniversitemiz 19.02.2020 tarih ve 2020-06 sayılı Senato kararı ile 2019-2020 Bahar Yarıyıl Mazeret Ders Kayıtları için ek süre verilmiştir. Ders kaydını yapamayan geçerli mazereti olan öğrencilerimizin 19-20-21 Şubat 2020 tarihlerinde mazeretini gösterir dilekçe ve varsa ekleriyle birlikte Fakültemize başvurmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerden mazereti Fakültemiz Yönetim Kurulunda kabul edilenler; Osmanbey Kampüsünde bulunan “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Merkezi Öğrenci İşleri Biriminde”  ders kayıtları yapılacaktır.