İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAKMAK fakültemiz öğretim üyelerine "Din Sosyolojisi Açısından Radikalizm Kavramı" konulu bir seminer sunumu gerçekleştirdi (18 Mart 2019).