Eğitim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğinde Yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emine TEKER'in geçekleştirdiği "Her Yerde Sanat Renklensin İktisat" konulu Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Kurulu (HÜBAK) tarafından finanse edilen proje çalışmasının lansman ve sertifika takdim töreni 25.10.2018 Tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yardımcı araştırmacı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi  Dr. Sedat ŞEN'in yer aldığı çalışma, kontrol grubu olarak belirlenen 10 Resim-İş Öğretmen Adayının  Yeni Fiziki Mekan olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin farklı yerlerine yapılan tematik çalışmaları resmetmesi ile gerçekleştirildi. Yapılan çalışmanın, nicel ve nitel değerlendirme ile akademik çalışmaya dönüştürülerek tamamlanması ile çalışma gerek uygulama, gerekse Akademik boyutu ile tanıtımı sağlanmış ve toplumsal çıktılar üreten entegre projelerin bu şekilde önemine de vurgu yapılmıştır.