MEZUNİYET KOMİSYONU   
Unvan, Ad- Soyad: Bölümü:  
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TÜRKAL Maliye  
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TAŞTEKİN Kamu Yönetimi  
Dr. Öğr. Üyesi Kasım KAYA İşletme  
Dr. Öğr. Üyesi Tahir ÖĞÜT İktisat