EĞİTİM KOMİSYONU     
Unvan, Ad- Soyad: Bölümü:    
Doç. Dr. Baran ARSLAN İşletme Başkan  
Öğr.Gör.Dr. Cahit POLAT                                     Ekonometri Bşk.Yrd.  
Arş.Gör.Erkan NUR İşletme Bşk.Yrd.  
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜKKAYA Maliye Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Aylin DOĞAN İktisat Üye  
Arş.Gör. Dr. Yunus Can POLAT Kamu Yönetimi Üye  
Arş.Gör. Emrah KIRATOĞLU Maliye Üye  
Arş.Gör. Ali Burak AKSUNGUR Kamu Yönetimi Üye  
Arş.Gör. İlknur Yeşim DİNÇEL İktisat Üye