EĞİTİM KOMİSYONU   
Unvan, Ad- Soyad: Bölümü:  
Doç. Dr. Nihat GÜLTEKİN İşletme Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut İNAN Maliye Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİOĞLU Kamu Yönetimi  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tahir ÖĞÜT İktisat Üye