EĞİTİM KOMİSYONU   
Unvan, Ad- Soyad: Bölümü:  
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut İNAN Maliye Başkan
Doç. Dr. Baran ARSLAN İşletme Üye
Arş. Gör. Dr. Yunus Can POLAT Kamu Yönetimi  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tahir ÖĞÜT İktisat Üye