BURS KOMİSYONU   
Unvan, Ad- Soyad: Bölümü:  
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK Kamu Yönetimi  
Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR İktisat  
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TÜRKAL Maliye   
Doç. Dr. Ömer Faruk DEMİRKOL İşletme