AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU İNCELEME KOMİSYONU   
Unvan, Ad- Soyad: Bölüm:  
Dr. Öğr. Üyesi Levent KAYA Ekonometri Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Hamza ERDOĞDU Ekonometri Üye
Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM Ekonometri Üye
     
Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR İktisat Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Bülent KAYTANCI İktisat Üye
Dr. Öğr. Üyesi Aylin DOĞAN İktisat Üye
     
Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK İşletme Başkan
Doç. Dr. Baran ARSLAN İşletme Üye
Doç. Dr. Ömer Faruk DEMİRKOL İşletme Üye
     
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK Kamu Yönetimi Başkan
Doç.Dr. Abdullah TAŞTEKİN Kamu Yönetimi Üye
Dr. Öğr. Üyesi A. Vahap ULUÇ Kamu Yönetimi Üye
     
Prof. Dr. Murat DEMİR Maliye Başkan
Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ Maliye Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TÜRKAL Maliye Üye