Fakültemizin kuruluşu Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28.06.1995 tarih ve 16923 sayılı yazısı üzerine 2809 Sayılı kanunun Ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 04.07.1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ekonomteri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Uluslararası İlişkiler bölümleri açılmış olup İşletme, Kamu Yönetimi ve Maliye bölümleri lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Ekonometri ve İktisat bölümleri ise sadece lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
   1996 yılında öğrenci alımına başlayan fakültemiz ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. 2005 yılına kadar sadece İktisat Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken, 2005 yılında İktisat Bölümüne ilave olarak İşletme ve Maliye bölümleri de öğrenci almaya başlamıştır. 2008 yılında İşletme ve Maliye Bölümleri'mizin ikinci öğretim programları da açılmış ve 2009 yılında İşletme ve Maliye Bölümleri'nin örgün öğretim programları ilk mezunlarını vermiştir. Bu bölümlerin ikinci öğretim programları ise ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. İkinci öğretim programlarına 2010 yılında İktisat Bölümü eklenmiş, aynı yıl Kamu Yönetimi Bölümü de aktif hale gelerek öğrenci almaya başlamıştır. Bu yıldan sonra ise Kamu Yönetimi Bölümü ikinci öğretim programına da öğrenci alımı gerçekleşmiştir. Bugün itibariyle Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümleri örgün/ikinci öğretim programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülürken, Bölüm Başkanlığı bulunan Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne de öğretim üyesi eksiklikleri başta olmak üzere ilgili eksikliklerin tamamlanması suretiyle kısa sürede öğrenci alımı düşünülmektedir.
   Fakültemizde eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı 1830 (1564 örgün, 261 ikinci öğretim), 2016-2017 eğitim-öğretim yılında mezun öğrenci sayısı 520 (269 kız, 251 erkek)'dir. Ayrıca 2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezun öğrenci sayısı 523’tür. Fakültemizin kuruluşundan bu yana mezun olan öğrenci sayısı ise 3856 (1971 kız, 1939 erkek)'dır. Fakültemizde mevcut akademik personel sayısı 5 Prof. Dr., 4 Doç. Dr., 20 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğr. Gör. ve 10 Arş. Gör. olmak üzere toplam 41’dir. Fakültemizde 24 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.       

 

2018 ÖSYS GİRİŞ PUAN TÜRLERİ VE TABAN-TAVAN PUANLARI
Program Kodu Bölüm Puan Türü Min Puan(Taban) Maks. Puan(Tavan)
105090098 Ekonometri EA 224,94759 234,24026
105010085 İktisat EA 199,30238 322,38202
105010094 İşletme EA 198,75837 283,10720
105010358 Kamu Yönetimi EA 213,89852 284,22418
105030132 Kamu Yönetimi (İ.Ö) EA 207,11637 263,01590
105010101 Maliye EA 203,13475 275,93612
105030098 Maliye (İ.Ö) EA 202,08705 246,15492
 
2015, 2016, 2017 YILLLARINDA EN KÜÇÜK PUANLA YERLEŞEN ADAYIN BAŞARI SIRASI
Program Kodu Bölüm Puan Türü 2017 2016 2015
105090098 Ekonometri EA - - -
105010085 İktisat EA 439.000 473.000 367.000
105010094 İşletme EA 443.000 479.000 385.000
105010358 Kamu Yönetimi EA 343.000 305.000 254.000
105030132 Kamu Yönetimi (İ.Ö) EA - - -
105010101 Maliye EA 336.000 343.000 249.000
105030098 Maliye (İ.Ö) EA - - -
 
SAYILARLA FAKÜLTEMİZ
Öğretim Elemanı Sayısı:  41  
İdari Personel Sayısı:  15  
Aktif Öğrenci Sayısı:  2222  
Lisans  1830  
Yüksek Lisans  375  (Tezli: 146)
 (Tezsiz: 229)
Doktora:  17  
 
           BÖLÜMLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZ
Program/Bölüm Kamu Yönetimi İktisat İşletme Maliye
Tezli Y. Lisans 34 14 52 46
Tezsiz Y. Lisans 85  - 91 53
Doktora 1  - 4 12