Üniversite hayatında edinilecek teorik bilgi, beceri ve deneyimler geleceği yönetmeye aday siz gençler için çok önemlidir. Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Maliye bölümleri ile eğitim faaliyetlerini sürdüren fakültemizin öncelikli hedefi öğrencilere iktisadi, sosyal, beşeri ve mali konularda yetkin bir temel oluşturmaktır.

    Dünya çok hızlı değişmektedir. Bu değişimin yönetilebilmesi, sosyal ve ekonomik dinamiklerinin ve etkilerinin doğru okunabilmesi oldukça önemlidir. Bunu gerçekleştirebilecek yetenekli gençlerin fakültemizi tercih etmelerini sağlamak, nitelikli bir eğitim sürecinden geçmelerini başarabilmek, öğrenmeyi ve doğru düşünmeyi öğrenmelerine katkı sunmak ve potansiyellerini harekete geçirerek kendilerini ve çevrelerini keşfetmelerine yardımcı olmak bizlerin temel sorumluluğudur.
    
   Farklı talep ve beklentileri karşılayabilecek esnekliğe sahip bölüm, müfredat ve akademik kadro kompozisyonumuz kamu bürokrasisinde ve özel kesimde farklı pozisyonlarda kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz için geniş olanaklar sunmaktadır. Tüm bu fırsatların sunulduğu fakültemize ve üniversitemize ev sahipliği yapan coğrafyamız ise G
öbeklitepe ve Neolitik Merkezleriyle, Tarihi Harran Okuluyla, kültür ve sanatıyla tarihin sıfır noktası olarak tanımlanan çok özel bir yerdir.

   Sevgili öğrenciler, öğrenciliğin de özel olacağı böyle kadim bir coğrafyada hayal ve hedeflerinizi gerçekleştirmenize katkı sunacak başarılı bir eğitim hayatı diliyorum.  

     Sevgi ve saygı ile…

     Prof. Dr. Murat DEMİR

     İ.İ.B.F. Dekan V.