Adı Soyadı Mail Adresi
Dr. Öğr. Üy. Zerife YILDIRIM zerifeyildirim@harran.edu.tr
Arş. Gör. Erkan NUR erkan.nur@harran.edu.tr
Arş. Gör. Emrah KIRATOĞLU emrahkiratoglu@harran.edu.tr