Prof. Dr. Nazım Kadri EKİNCİ


E-mail : nkekinci@harran.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :

Kişisel Bilgiler
İş Adresi Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Osmanbey Kampüsü - Şanlıurfa
İş Telefonu +90 (414) 318 3540
Faks +90 (414) 318 3534
Fakülte İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Teorisi
İlgi Alanları

Öğrenim Durumu
Lisans University of Buckingham (UK), Ekonomi, 1980
Yüksek Lisans London School of Economics (UK), Ekonomi, 1981
Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi, 1988

Bildiği Yabancı Diller
İngilizce

İdari Görevler
- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Pamukkale Universitesi, 2005 – 2007
- Bölüm Başkanı İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şubat 1995 – Eylül 1996
- Danışman, Araştırma genel Müdürlüğü, TCMB, Mayıs 1991 – Eylül 1992

Yüksek Lisans Tezleri
- Lerzan İskenderoğlu (1989) Currency Substitution Hypothesis and Money Demand in Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Ali Sinan Önür (1994) On Nash Implementation of Social Choice Rules, (Prof.Dr. Semih Koray ile birlikte), Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- H. Baturalp Candemir (1995) External Debt and the Internal Transfer Problem the Case of Turkey: 1980-1990., Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Almira Tütüncüoğlu (1995) Exchange Rate Risk Management in Turkish Banking System: A Portfolio Model, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Hikmet Günay (1995) Political Business Cycle and the Optimal Unemployment Path, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- O. Cevat Dinçer (1996) An Evaluation of the European Monetary Unification in Historical Perspective (Prof. Dr. Okan Aktan ile birlikte), Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Ayşe Özden Birkan (1998) A VAR Analysis of Monetary Policy in Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Şölen Tunail (1998) Contractionary Effects of a Devaluation: A Simulation Analysis, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- M. İrep Polat (1998) Significance of Rrepo in the Turkish Financial System, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Bülent Dedeoğlu (1999) Numerical Methods for the Solution of the Neoclassical Growth Model, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Engin San (2002) Sustainability of Fiscal Policy: The Case of Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Müge Ant (2002) Leading Indicators of Currency Crisis: The Case of Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Sırma Demir (2003) Preaccession Aid of European Unıon: The Prospects for Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Doktora Tezleri
- Zafer Mustafaoğlu, (2000) Long Run Equilibrium Real Exchange Rate Determination in Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
- Ekinci, N. K. (2009) ""Consumption and growth from a Ricardian perspective"" Metroeconomica, 2009, Vol. 60(4), pp. 638-659.
- Ekinci, N. K. and (2007) “Turkish Currency Crisis of 2000-2001, Revisited,” International Review of Applied Economics, 2007, Vol. 21, No.1, 29 – 41 (with Ertürk K. A).
- “Anatomy of the Recent Crisis in Turkey” Journal of Economic Cooperation, 2002, 23(1), 89-108.
- "Political Economy of the Government Deficits" Journal of Australian Political Economy, 1993, No. 32, 127-143.
- (1992) ""Capital Account Liberalization: The Case of Turkey” New Perspectives on Turkey, 1992, No.8 (Fall), 89-108, (M. Altınkemer ile birlikte).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
- "Financial Liberalization Under External Debt Constraints: The Case of Turkey" in Experiences With Financial Liberalization (ed. Kanhaya L. Gupta), 1997, p.243-266, Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Publishers.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
- Ekinci, N. K., (2008) ""Monetary Policy in the General Theory"" METU Studies in Development, 35(1), 121-132.
- Ekinci, N. K. (2004) ""Monetary policy, interest and exchange rates” İşletme ve Finans, No.217, April, 35-45.
- Ekinci, N. K., (2000) ""Government deficits and monetary policy"" METU Studies in Development, 26(3-4), 557-573. (in Turkish)
- Ekinci, N. K. (1998) “Türkiye’de 1980 sonrası kriz dinamikleri ve intibak mekanizmaları” TOPLUM ve BİLİM, Yaz, 7-26.
- Ekinci, N. K. (1997) “Kamu Açıkları ve Sıcak Para” EKONOMİDE DURUM, Kış, 158-166.
- Ekinci, N. K. (1996) ""Prices of Production in a Monetary Economy: A Note"" METU Studies in Development, 23(2), 233-251.
- Ekinci, N. K. (1993) ""Closure Rules and Economic Theory: An Exposition” METU Studies in Development, 20(1-2), 19-42.
- Ekinci, N. K. (1991) ""Para Politikası, Faiz ve Döviz Kuru” İşletme ve Finans, No.58, 53-58.
- Ekinci, N. K. (1991) ""Sosyalizm ve Piyasa” Birikim, No.30, 68-76.
- Ekinci, N. K. (1990) ""Macroeconomic Developments in Turkey: 1980-1988"" METU Studies in Development, 17(1-2), 73-114.
- Ekinci, N. K. (1990) ""Türkiye’de Makroekonomik Gelişmeler” İktisat Dergisi, No.308-309, 43-46.
- Ekinci, N. K. (1988) ""Properties of Two Sector General Equilibrium Models"" METU Studies in Development, 15(1-2), 105-128.
- Ekinci, N.K. (1987) ""Parasal Şok ve Reel Ekonomik Etkinlik: Bir Not” METU Studies in Development,14(4), 409-413.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
- Ekinci, N. K., "Modern Mikro İktisat", Eflatun Yayınevi, Ankara, 2011.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
- Ekinci, N. K. (2011) ""Income Distribution in a Monetary Economy: A Ricardo-Keynes Synthesis"", Working Paper No. 672, Levy Economics Institute
- Ekinci, N. K. (2011) Modern Mikro İktisat (Modern Microeconomics), Efil Yayınevi, Ankara. Ekinci, N. K. (2001) Basic Economics, İstanbul: Literatür Yayınları, İstanbul.
- Ekinci, N. K. (1997) ""Para Politikası ve Faizler"" GÖRÜŞ, Nisan-Mayıs, 32-36.
- Ekinci, N. K., (1994) “Para Politikaları ve Kriz” GÖRÜŞ, Haziran, 36-43.
- Türkiye’de Kamu Maliyesi, Finansal Yapı ve Politikalar, 1993, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, (İ. Önder, O. Türel and C. Somel ile birlikte).

Verdiği Dersler
Mikro İktisat I, Makro İktisat I, Makro İktisat II, Makro İktisat II, İleri Mikroiktisat